Syndrom Retta – wszystko co powinieneś wiedzieć o tej chorobie – i o wiele więcej!

Syndrom Retta – Jest to schorzenie neuro-rozwojowe o podłożu genetycznym które wynika z zaburzonych funkcji genu MECP2 położonego na żeńskim chromosmie X. Dotyka w większości dziewczynki , które wydają się normalne przez pierwsze 6–18 miesięcy życia, ale potem zaczynają tracić zdolność mówienia lub używania rąk. Regresja ta przechodzi w zachowania autystyczne, ataksję, powtarzające się ruchy rąk i małogłowie i często obejmuje zaburzenia oddychania, drgawki, problemy z jedzeniem i opóźnienie wzrostu.
1)sci-hub.tw/10.1016/s0960-9822(00)00286-4 Artykuł ten pisany był w między czasie kiedy to pisałem i zbierałem informacje na temat WZJG i bielactwie które swoją drogą w ciągu 2tyg.kończe redagować i w końcu opublikuję. 

 

Co się dzieje w Syndromie Retta?

 • Mogą występować niskie poziomy sodu w organizmie związane z zaburzeniami nerek, układu endokrynnego, niepoprawnym wydzielaniem się hormonów antydiuretycznych i wielu innych problemów. 2)sci-hub.se/10.1016/j.pediatrneurol.2013.05.001
 • Obniżone są poziomy substancji P w płynie mózgowo-rdzeniowym w tym w wielu rejonach mózgu i rdzeniu kręgowym. Sugeruje się, iż przez ten fakt może być zaburzone działanie autonomicznego układu nerwowego. 3)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10788742/
 • Zbadano mózgowe gangliozydy w płynie mózgowo-rdzeniowym u osób z Rettem – 2 z 4 są znacząco obniżone (GD1a i GT1b), u młodych osób wszystkie 4 są obniżone (GM1, GD1a, GD1b i GT1b). 4)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10461567/
 • Bardzo często występuja zaburzenia motoryki przełyku (w większości przypadków) – dysfagia, 5)ncbi.nlm.nih.gov/28766954/ występuje słaba ruchliwość języka czy też zmniejszony klirens usto-gardłowy. Obecna jest także zmniejszona perystaltyka żołądka/jelit. 6)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10400100/
 • Występuja zaburzenia mitochondriów jak i nieprawidłowości enzymów łańcucha oddechowego w mitochondriach. 7)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1646255/
 • Przypadek dziewczynki z objawami cukrzycy insulino-zależnej – okazało się że ma zasadowicę oddechową związaną z cukrzycową kwasicą ketonową. Stwierdzono iż jest to związane z oddychaniem hiperwentylacyjnym przerywanym przez bezdechy co jest związane z Rettem. 8)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9371483/
 • Osoby z tą chorobą mają niższe poziomy substancji P w płynie mózgowo-rdzeniowym od osób zdrowych. Stwierdza się, iż taka kolej rzeczy może mieć miejsce ze względu na zaburzenia neurologiczne, zwłaszcza dysfunkcje autonomiczne i neuropatologie mózgu związane z Rettem 9)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9403492/
 • Możliwe iż występują zaburzenia metabolizmu kwasu askorbinowego oraz glutationu. 10)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3434732/
 • Często występuje niska masa kostna co predysponuje do złamań11) pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30188498/
 • Mutacja genu STXBP1(a nie tylko MECP2) powoduje syndrom Retta 12)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29544889/
 • Połowa osób z Rettem ma przykurcze stawów(przeważnie barków i łokci) oraz urazy skóry(na rękach i palcach) 13)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29214702/
 • Cykl przetwarzania/wytwarzania karnityny jest zaburzony – występuje obniżony poziom aktywności acylkarnityno transferazy. Dochodzi wtedy do wewnątrzmitochondrialnego nagromadzenia acylkarnityn co nasila nadmierną oksydację tłuszczy co może prowadzić do zaburzeń mitochondrialnych i ich śmierci. 14)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28150739/
 • Infekcja wirusem INFLUENZA A pogarsza stan zdrowia osób nadmiernie aktywnym genem MeCP2. 15)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28138553/
 • Osoby te posiadają mniejszą ilość(mnogość) bakterii z grupy Bacteroidaceae, clostridium spp i Sutterella oraz niewielki spadek ilościowy bakterii z grupy Ruminococcaceae. Ilość wytwarzanych kwasów tłuszczowych krótkołańcuchowych bez zaburzeń była w normie ale wykryto podwyższone ilości maślanu i propionianu i znacząco wyższe poziomy rozgałęzionych kwasów tłuszczowych. 16)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28178201/
 • Występuje dysfunkcja układu serocowo-naczyniowego która objawia się nadpobudliwością układu współczulnego i niedoczynnością przywspółczulnej co niestety objawia się takimi problemami jak pobudzeniem, uporczywym krzykiem, zaparciami, refluksem żołądkowo-przełykowym, aerofagią, hiperwentylacją i epizodami wstrzymującymi oddech. 17)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28351539/
 • Występują zaburzenia wapnia w astrocytach (są one nim przeładowane a dokładniej retikulum endoplazmatyczne) – dzieje się to ze względu na nadmierną aktywność TRPC4. Takie przeładowanie wapniem powoduje nadmierną aktywację ekstrasynaptycznych receptorów NMDA(eNMDAR). Wszystko to powoduje delecja MECP2 w astrocytach. 18)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29595472/
 • Zaburzony jest układ GABA/glutaminian – myszy którym podawano inhibitora zwrotnego GABA żyły dłuzej. 19)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24667344/
 • Wykazano, iż MECP2 wpływa na gen SHANK3(odpowiedzialny za rusztowanie synaptyczne) z którym problem jest w zespole Phelan-McDermid ,o którym kiedyś pisałem. Także w przypadku Retta będzie problem i z tym genem. Oczywiście SHANK3 jest także związany z autyzmem. 20)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24164323/
 • Gen BDNF Met66 chroni przed wczesnymi napadami padaczki. 21)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18434641/
 • Występuja autoprzeciwciała przeciwko czynnikowi wzrostu nerwów (NGF). 22)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11209528/ 23)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11738855/
 • Występują podwyższone poziomy cytokin prozapalnych we krwii – TNF alfa, IL-1, IL-6 24)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22473229/
 • Wyższe są poziomy beta-endorfin w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz obniżone poziomy kortyzolu 25)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9105966/ 26)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1875029/ Myślę iż rhodiola mogła by tu pomóc (na kortyzol)
 • Występują zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej 27)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7607612/
 • Postępująca skolioza to nieodłączny problem w tej chorobie. 28)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2269405/
 • Występuje defekt mitochondriów 29)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2803392/
 • Często występuje nadczynność tarczycy (podniesione ft3 powyżej max.norm laboratoryjnych) ale i też znajdą się i tacy z nadmiernie wysokim ft4 30)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25614013/
 • Mutacja genu SHANK3 może powodować fenotym zblizony do syndromu Retta 31)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25931020/
 • Hiperwentylacyjne problemy w tej chorobie przeważnie występują ze względu na wysoki poziom mleczanu w płynie mózgowo-rdzeniowym. Kiedy jest on w normalnych granicach – hiperwentylacja zanika. 32)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7892961/
 • Zaburzone jest przewodnictwo GABA (glicynergiczne nie także dzięki aminokwasowi glicynie wg.mnie można sprobować wyciszyć nadmiernie pobudzone osoby z tym schorzeniem). 33)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18032561/
 • Nadmiernie podniesione są ekspresje receptorów glutaminianu NMDA(czyli osoby takie powinny być zdecydowanie pobudzone) . Stwierdzono,iż takie osoby mają podwyższone poziomy glutaminianu w mózgach zatem takie rzeczy jak witamina B6 w postaci p5p powinna chociaż trochę pomóc(polepszy konwersję glutamianianu do GABA). 34)sci-hub.se/10.4161/epi.2.2.4236
 • Występuje dysbioza jelitowa a częstą infekcją, która występuje w nadmiarze to Candida parapsilosis. 35)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29720131/
 • Osoby te mają zaburzoną gospodarkę lipidową 36)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29445033/
 • U w/w osób występuje zmniejszenie wielkości mózgu i hipopigmentacja neuronów istoty czarnej jak i też występuje zmniejszona ich liczba. 37)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7566448/
 • Mogą występować niskie poziomy czynnika NGF w układzie nerwowym 38)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9733288/
 • Aktywność metabotropowego receptora glutaminianu 7 (mGlu7) jest obniżona – cokolwiek co go pobudzi lub będzie jego modulatorem przywróci długotrwałe wzmocnienie synaptyczne(LTP), polepszy nauke i pamięć oraz bezdech w syndromie Retta. 39)sci-hub.se/10.1038/nrd.2017.181
 • Występuje niedobór acetytransferazy cholinowej. 40)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8783231/
 • W niektórych przypadkach, w których są problemy z układem oddychania, może wystąpić podwyższenie mleczanu we krwii. 41)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7566464/
 • Występuje znacznie obniżony poziom beta-fenylethylaminy (PEA) co odzwierciedla zaburzenia układu dopaminowego. 42)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10852546/ Można oczywiście podać ją w formie suplementu (PEA)
 • Występuje wysoki poziom MDA(aldehyd malonowy)) co odwzorowywuje uszkodzenia peroksydacyjne – taka sytuacja prowadzi do demencji, zaburzenia funkcjonowania motorycznego, zaburzeń behawioralnych, drgawek i syndromu Retta. 43)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11738881/
 • Występuje nadmiernie podniesiony poziom leptyny(leptyna odpowiada za regulację współczulnego układu nerwowego) 44)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18226448/
 • Obniżone są poziomy BDNF, gen TRKB jest nadmiernie podniesiony i próbuje podnieść/zrekompensować spadek BDNF. 45)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18075316/ Sugeruje się, iż Semax może mieć zastosowanie w Rettcie poprzez pobudzenie czynnika BDNF 46)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16996699/
 • Występuje niski poziom folianu w płynie mózgowo-rdzeniowym. Występują przeciwciała przeciwko receptorom folianu. 47)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18058624/
 • Bruksizm – dość często występuje w tym schorzeniu – podejrzewałbym zatem, iż refluks może być także problemem w tej chorobie. 48)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12449458/
 • W wielu regionach mózgu poziomy dopaminy są obniżone. 49)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1658685/
 • Występuje zaburzony metabolizm tlenu w mózgu 50)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2363959/
 • Ok.60-70% osób z Rettem ma padaczkę 51)pediatricneurologybriefs.com/articles/10.15844/pedneurbriefs-29-5-5/
 • Osoby te mają wyższe poziomy greliny (hormonu głodu) niż osoby zdrowe 52)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22306927/ Jednak inne badanie stwierdza, że osoby z problemami z jedzeniem oraz z zaparciami mają jej obniżone poziomy. 53)sci-hub.se/10.1016/j.ijdevneu.2011.07.003
 • W płynie mózgowo rdzeniowym występuje podwyższony poziom biopteryny(tetrahydrobiopteryny) która ogranicza szybkość syntezy katecholamin i serotoniny. U opisywanych osób występują zmniejszone poziomy noradrenaliny, dopaminy i serotoniny. 54)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2913929/ 55)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2412119/
 • Często występuje skolioza. 56)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21501153/
 • Występuje zwiększony poziom stresu oksydacyjnego 57)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21276437/
 • Występuja zaburzenia działania i struktury mitochondriów(zaburzone funkcje oddechowe i energetyczne)
 • Encefalopatia związana z występowaniem przeciwciał anty-MOG może naśladować syndrom Retta. 58)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30227938/
 • Występuje dysfunkcja układu dopaminergicznego 59)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29782864/60)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29534967/
 • Pobudzony jest gen p53(pobudza go brak MECP2) co wpływa na rozgałęzienie dendryczne neuronów u osób z Rettem. 61)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29742391/
 • Polimorfizm genu BDNF-val prowadzi do patofizjologi w syndromie Retta i sugeruje się iż terapie wspierające/naprawiające ten gen mogłyby mieć działanie terapeutyczne. 62)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28751857/
 • Przywrócenie obniżonego glutationu do prawidłowych poziomów – to kolejna sugerowana interwencja w tej chorobie 63)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24613463/
 • Poprzez zaburzenia genu MeCP2 dochodzi do dysbiozy bakteryjnej jak i grzybiczej. 64)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27473171/
 • Zaburzony jest metabolizm kreatyny(poziom kreatyny/kreatyniny w wydalanym moczu jest wysoki). 65)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23430883/
 • Niedobór Mecp2 obniża aktywność osteoblastów(komórki kościotwórcze) przez co zaburzone jest formowanie się kośćca jak i jego objętość. 66)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19414073/67)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20601296/
 • Zwiększone są poziomy cytokin IL-8,9,13 oraz 15. 68)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26471937/
 • Zaburzone jest funkcjonowanie neuronów wytwarzających neurotramiter uspokajający GABA 69)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21068835/
 • Gen FOXG1 powinien być także zbadany u chłopców którzy wykazują objawy syndromu Retta gdyż może się okazać iż mają oni wariant wrodzony tego syndromu. 70)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20734096/71)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22129046/
 • Niedotlenienie w mózgu wynika z zaburzeń gospodarki wapniowej. Ponadto aktywowane są kanały potasowe które zwiększają podatność na niedotlenienie. Substancje modulujące homeostazę wapnia to potencjalne środki lecznicze w tym schorzeniu. 72)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20732392/
 • Przeciwciała anti-N(Glc) IgM które występują w tym syndromie to kolejny problem 73)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25389532/
 • Nadmiar amoniaku redukuje LTP w hipokampie co przekłada się na zaburzenia intelektualne. 74)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10823575/
 • miR-199a hamuje mTOR w mózgu osób z Rettem takze zahamowanie tego mikroRNA może mieć działanie terapeutyczne. 75)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26344767/
 • Zaburzenia kognitywne można zniwelować modulując GTPazy Rho 76)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25890884/
 • Mutacja genu STXBP! w Rettcie to nowe odkrycie – osoby z tą mutacją mają gorszy kontakt wzrokowy, TREMOURS, diskinezję, steoretypowe ruchy głową/rękami oraz postępujące zaburzenia kognitywno-motoryczne. 77)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25714420/
 • Poziomy czynnika wzrostu nerwów NGF spadają z wiekiem. Jest to jeden z czynników patogenezy tej choroby. 78)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12046231/

 

Co może pomóc w syndromie Retta

 • Aktywator receptora TrkB – 7,8-dihydroxyflavone (7,8-DHF) to naturalna substancja która może pomóc przedłużyć życie i poprawić motorykę czy też oddychanie. 79)sci-hub.se/10.1016/j.neuropharm.2013.03.024
 • Cysteamine substancja/lek zwiększający wydzielanie i transport BDNF – powinna pomóc. 80)sci-hub.se/10.1016/j.neuropharm.2013.03.024
 • Zahamowanie PTP1B może pobudzić status BDNF (wydaje mi się że są leki które to robią). 81)jci.org/articles/view/83192
 • Modulacja receptorów mGluR5 może być opcją terapeutyczną 82)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27881780/83)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26936821/
 • Zahamowanie genu PTP1B niweluje negatywne działanie dysfunkcji MECP2. 84)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26214522/ Takim inhibitorem jest rdestowiec japonski 85)journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1934578X20961201 czy też Magnolia(najlepiej ekstrakt z kory) 86)hindawi.com/journals/bmri/2015/139451/
 • bromokryptyna u 2 na 10 dziewczynek poprawił rozwój motoryczny, kognitywny i zachowania socjalne po 4 miesiącach leczenia co sugeruje, iż jest problem z prolaktyną lub dopaminą w syndromie Retta. 1 dziewczynka miała delikatna poprawę,reszta żadnej. 87)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2344010/
  Inne badanie potwierdza poprawę w aspektach rozluźnienia i komunikacji u niektórych dziewczynek, polepszeniu snu, znikły zgrzytania zębów (zatem problemy z dopaminą!) 88)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2360701/
 • Cholina powinna pomóc w regulacji plastyczności neuronalnej co może się odbić na poprawie zachowań behawioralnych. 89)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30220058/90)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19012748/
 • Dieta ketogeniczna w której zdecydowanie dominuje olej o wysokiej zawartości średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych(olej MCT) zmniejsza ilość napadów padaczkowych. Dziewczyny te także przybrały na wadze. Jako że w chorobie Retta istnieje defekt metabolizmu węglowodanów i problemy z padaczką, dieta ketogenna wydaje się naturalnym wyborem. 91)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3087185/ Ketoza jak i restrykcja kaloryczna pozytywnie wpływaja na dziewczynki z Rettem(niwelują pobudzenie i poprawiają funkcje motoryczne) 92)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19249385/ ref]pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12661945/[/ref]
 • Muzykoterapia może spowodować ustanie zachowań steoretypowych. 93)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3087187/ Inne badanie pokazuje, iż po 24tygodniach słuchania muzyki 2x w tygodniu przez 120min (czemu nie codziennie ja sie pytam?) można uzyskać poprawę interkacji socjalnych, komunikacji, kontaktu ocznego, funkcjonowania rąk/dłoni i redukcję napadów drgawkowych u osób z Rettem. 94)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30670340/
 • Przypadek dziewczyny z Rettem i epizodami śpiączki hiperammonemicznej – możliwe, że podawanie asparginianu ornityny pomogłoby w tym przypadku. 95)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3087194/
 • W płynie mózgowo-rdzeniowym występują podwyższone poziomy glutaminianu. Podanie leku Lamotrigine obniża ilość ataków padaczki o 50%(lek ten hamuje wytwarzanie się glutaminianu). Od siebie dodam iż podanie kwasu rozmarynowego wraz z GABA powinno przynieść podobne korzyści. 96)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8133981/97)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8916158/
 • Przypadek dziewczynki z hipotonią mięśniową, zaburzeniami komunikacji i problemami ze snem – wszystko się ustabilizowało po terapii l-karnityną 150mg/kg dziennie przez miesiąc,następnie przerwa i ponowna suplementacja. Sugeruje się iż karnityna jest transporterem grup acetylowych, stymuluje formowanie się acetylcholiny w mózgu i przez to ma wpływ na system cholinergiczny. 98)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8676601/99)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9804680/ Inne badanie na 62 dziewcyznkach z Rettem wykazało, iż L-karnityna podawana przez 6 miesięcy poprawia sen, komunikację/mowę. 100)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11738848/
 • Melatonina pomaga u dzieci z problemem ze snem (dawka od 2.5 do 7.5mg) 101)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9566656/ Sugeruje się iż jej wytwarzanie może być zaburzone w Rettcie stąd jej podawanie z zewnątrz to dobra interwencja 102)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10082254/ Inne badanie z kolei potwierdza,iż poprawia ona nie tylko sen ale i zachowanie w czasie dnia osób z Rettem. 103)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21518346/
 • Powszechnie występują niedobory witaminy D3 – warto więc ją uzupełnić wraz z witaminą K2 np.MK7 104)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24106287/ 105)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21637127/
 • Pikrotoksyna to substancja toksyczna pochodzenia roślinnego. Jak każda substancja o toksyczności decyduje dawka dla danej jednostki. Pikrotoksyna jest antagonistą receptorów GABA A i jej zastosowanie w niskiej dawce przez określony czas powoduje poprawę zachowań behawioralnych, poprawę koordynacji ruchowej, poprawę pamięci i deficytu plastyczności synaptycznej. Sugeruje się, iż zastosowanie antagonistów receptorów GABA A może mieć zastosowanie terapeutyczne w syndromie duplikacji genu MECP2. 106)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24549116/
 • Grelina zdecydowania poprawia problemy zdrowotne osób z Rettem – zwłaszcza dystonie. Stwierdzono iż polepsza symptomy ekstrapiramidalnych. Należy zaznaczyć iż osoby z tą chorobą mają obniżone poziomy tego hormonu głodu. 107)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28477699/
 • Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-1 wykazuje pozytywne działanie zarówno na zwierzętach jak i ludziach z Rettem (wpływa on na rozwój mózgu i funkcji synaptycznych). Wykazano iż polepsza funkcje kognitywne, socjalne, autonomiczne jednak nie są one stałe – cykle na IGF-1 należy non stop powtarzać przez całe życie (wykazano brak skutków ubocznych). Sugeruje się iż jest efektywny także w autyzmie. 108)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24918098/ 109)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24958891/110)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28007906/111)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26925263/ Co ciekawe poprawa funkcji socjalnych prawdopodobnie wynika z faktu, iż IGF-1 zwiększa produkcję oksytocyny – hormonu którego brakuje także w autyzmie. Kolejne zatem badanie stwierdzające iż nadaje się nie tylko w leczeniu Retta ale i autyzmu 112)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28110691/ IGF-1 w autyzmie i w Rettcie cofa zaburzenia długotrwałego wzmocnienia synaptycznego(LTP), deficyt sygnałowy AMPA oraz poprawia motorykę, które to zawodzą u myszy z deficytem SHANK3. Pozytywne rezultaty odnotowano wstrzykując codziennie peptyd z IGF-1. 113)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23621888/
 • Osoby z tą choroba są w ciągłej hipoksemii (niedobór tlenu) związanym z zaburzeniami funkcjonowania enzymów antyoksydacyjnych. Ciekawe czy taki syntetyk jak hypoxen o którym już pisałem,hiperbaria lub SOD (dysmutaza nadtlenkowa dostępna w postaci suplementu) cokolwiek by pomogły. 114)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28063007/
 • Kwasy Omega 3 w dawce DHA 71,9 ± 13,9 mg / kg mc / dobę i EPA 115,5 ± 22,4 mg / kg mc / dzień poprawiają funkcje serca w chorobie Retta. 115)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24526821/ Ponadto omega 3 moduluje białka APR(odpowiedzi na fazę ostrą, pojawiają się kiedy dochodzi do zniszczeń tkanek/stanu zapalnego) w/w chorobie (normalizuje 10 z 16białek APR). Normalizuje także i te białka w autyzmie. 116)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24385686/ Co ciekawe jeśli podawane są na początku choroby (tak zwana faza 1 z 4 możliwych) są w stanie zredukować zaburzenia motoryczne, werbalne i oddechowe. 117)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22399313/ Podawanie omega 3 polepsza profil lipidowy, obniża peroksydację produktów końcowych PUFA, normalizuje stan zapalny, redukuje problemy z gęstością kośćca. 118)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25240461/ Omega 3 obniża stres oksydacyjny u osób z Rettem, redukuje zaburzenia ruchowe i problemy z komunikacją werbalną jak i również może poprawić problemy z układem oddechowym. 119)sci-hub.se/10.3389/fncel.2017.00058120)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21888765/
 • Agonista receptora serotoninowego 5-HT1a – sarizotan, zmniejsza częstotliwość występowania bezdechu (po 7-14dni podawania bezdech zmniejszył się od 25-33%). 121)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24351104/
 • IGF-1 polepsza funkcje oddechowe u myszy z mutacją MECP2 oraz ich długość życia a użycie wersji PEG-IGF-1 polepsza ich funkcje kardiologiczne(niska dawka). Zastrzega się, iż podawanie insuliny obniża z kolei żywotność także zwraca się uwagę na prawidłową dawkę IGF-1(niską). 122)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23462290/123)ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5871944/124)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22934177/
 • Kreatyna(co ciekawe, zwykły poczciwy monohydrat) stosowany u ludzi z Rettem w 3 i 4 stadium poprawia metylację DNA dzięki czemu następuje poprawa motoryki oraz zachowania behawioralnego. Dawka 200mg/kg / dzień przez 6 miesięcy. 125)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21654506/
 • Lista technik leczniczych które faktycznie działają w syndromie Retta – dogoterapia, delfinoterapia, Auditory Integration Training (AIT), hiperbaria, aromaterapia, chiropraktyk, masaż Treager (od nazwiska trenera bokserów Miltona Treagera) 126)sci-hub.se/10.1100/tsw.2007.4
 • Występują przeciwciała IgA przeciwko glutenowi i gliadynie które można znaleźć w kazeinie mleka czy też zbożach – unikałbym tych produktów aby nie podnosić stanów zapalnych w organizmie. 127)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16613867/
 • Trofinetide (jest to po prostu IGF-1) – dobrze tolerowany i względnie bezpieczny. 128)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28964591/
 • Ampakiny (syntetyczne modulatory receptorów AMPK) takie jak np.sunifiram czy unifiram mogą pomóc. 129)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17913925/ 130)holisticnootropics.com/ampakines/
 • Występują podwyższone poziomy glutaminianu w płynie mózgowo-rdzeniowym. 131)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1357572/  Mogą występować wysokie poziomy glutaminianu co powoduje neurotoksyczność i uszkodzenia dendryczne. 132)Maezawa and Jin, 2010 Możliwe iż kwas rozmarynowy wraz z GABA i witaminą B6 mogłby tu pomóc
 • Możliwe że lit będzie pomocny 133)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16584849/
 • Zaburzony jest transport 5MTHF(folian) w centralnym układzie nerwowym pomimo to suplementacja tą formą jest wskazana. 134)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12939425/
 • Cerebrolizyna to substancja w postaci injekcyjnej o której już kiedyś pisałem. Jej podawanie promuje regenerację komórek dendrycznych i uszkodzeń neuronalnych, polepsza zachowania behawioralne. Sugeruje się iż w tej chorobie, może mieć działanie neurotropowe. 135)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18600331/ Cerebrolizyna poprawia wyniki EEG u osób z Rettem poprawiając tym samym zachowania behawioralne u tych osób. 136)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11738849/ 
 • Hydroterapia zdecydowanie pomaga w przypadku streotypowych ruchów rąk – przypadek dziewczynki przechodziła takie zabiegi i po nich, polepszyły jej się funkcje dłoni oraz funkcje żywieniowe. Polepszyła jej się także równowaga chodzenia, wzrosła interakcja z otoczeniem oraz zmniejszyły się zachowania nadpobudliwe i lęki. 137)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12610848/
 • Olej z kryla – wykazuje działanie protekcyjne w tej chorobie, redukuje markery stresu oksydacyjnego oraz stanu zapalnego. 138)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22126533/
 • Obniżenie sygnalizacji/aktywności czynnika NF-kB może przynieść korzyści zdrowotne w tym syndromie 139)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26821816/
 • Zaburzony jest układ glutaminergiczny. Sugeruje się, iż jego modulacja może mieć działanie terapeutyczne. D-cykloseryna (połaczenie aminokwasu z antybiotykiem) pod nazwą seromycyna może w tym przypadku pomóc(pomaga także przy polimorfizmie genu BDNF Val66Met oraz w przypadku zaburzeń snu fazy REM, przy nadmiernym pobudzeniu socjalnym, w OCD, atakach paniki). 140)sci-hub.se/10.1371/journal.pone.0183026
 • Magnez jest blokerem kanałów NMDA oraz przeciwdziała wewnątrzkomórkowej kwasicy mleczanowej(polecany orotan lub cytrynian). Jest pomocny w przypadku problemów oddechowych w syndromie Retta. 141)sci-hub.se/10.1016/0140-6736(92)92166-d
 • Może występować nadmiar amoniaku jak i mleczanu we krwii – asparginian ornityny i jak już wyżej wspomniano – magnez, mogą być pomocną interwencją. 142)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2168910/143)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1693044/
 • Trolox(pochodna witaminy E) może pomóc w poprawie deficytu długotrwałego wzmocnienia synaptycznego (LTP), poprawie glikemii, w zaburzeniach behawioralnych. 144)sci-hub.se/10.3389/fncel.2017.00058
 • Pomaga albo obniżenie stanu zapalnego albo obniżenie poziomu cholesterolu (co czynią między innymi statyny które tak naprawdę zdecydowanie odradzam ze względu na mnogość skutków ubocznych ich stosowania) 145)sci-hub.se/10.1038/laban.379
 • Chodzenie na bierzni polepsza regularne oddychanie – niestety ze względu na wydolność nie można tego stosować długo,należy wdrażać stopniowo i powoli 146)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30193160/
 • Zahamowanie Gsk3b glycogen synthase kinase-3b 147)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29742424/
 • Biotyna 148)sci-hub.se/10.1177/0883073888003001s13
 • Suplementacja choliną może polepszać proliferację neuronów co przeklada się na polepszenie motoryki. 149)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18778693/ 150)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18479749/
 • Dieta ketogenna może pomóc w przypadku epilepsji związanej z Rettem ale też i pomaga w przypadku lepszej interakcji socjalnej i w przypadku zachowań steoretypowych. 151)sci-hub.se/10.1111/j.1528-1167.2008.01835.x
 • Sugeruje się pobudzenie sygnalizacji BDNF która jest zaburzona 152)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23027959/153)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22847207/
 • Im szybsza interwencja poprzez podawanie IGF-1 tym lepiej dla rdzenia kręgowego(jego plastyczności). 154)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22355564/
 • Może pomóc Octan glatirameru(z ang.Glatiramer Acetate) 155)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27363291/
 • Suplementacja choliną może pomóc 156)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27379379/
 • Suplementacja choliną poprawia koorydynację motoryczną i lokomotoryczną, siłę chwytu, zwieksza poziomy czynnika NGF i czynnika integralności neuralnej – n-acetyl asparginianu, przywraca prawidłowe działanie enzymu cholin acetylotransferazy w prążkowiu mózgu 157)sci-hub.se/10.3390/nu9080815
 • Pobudzenie CREB może przywrócić deficyt behawioralny w tym syndromie. 158)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28270572/
 • Agoniści(pobudzacze) receptorów 5-HT1A mogą być także pomocni. 159)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24910619/ Substancje takie mogą zniwelować problemy z oddechaniem. 160)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24092697/
 • Kurkumina poprawia funkcjonowanie śródbłonka naczyniowego w opisywanej chorobie. 161)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23705018/
 • Stymulacja nerwu błędnego zapobiega epilepsji 162)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16836782/
 • Luteolina blokuje mikroglej, aktywację komórek tucznych, wykazuje działanie naśladujące czynnik BDNF i może cofnąć wiele problemów zdrowotnych w syndromie Retta. 163)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25669997/
 • Blokada receptorów zewnątrzsynaptyczneg0 NMDA może mieć działanie terapeutyczne (może to wywołać memantyna). 164)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26683074/
 • Agoniści receptora serotoninowego 1A mogą pomóc w przypadków steoretypowych zachowań rękami i zaburzeń socjalnych. 165)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27212420/
 • Clenbuterol – lek dla asmatyków poprzez zwiększenie poziomu IGF-1 w tym też w mózgu może pomóc jednak należy się liczyć z tym iż lek ten ma dość poważne skutki uboczne(np.negatywne działanie na serce). 166)sci-hub.se/10.1038/nrd4417
 • Pobudzenie genu BDNF jak i jego receptora TrkB powoduje cofnięcie się zaburzeń oddychania. 167)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25147297/ 168)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20392952/
 • Podawanie folianu w postaci 5MTHF może pomóc z tego względu iż w płynie mózgowo-rdzeniowym notuje się niskie poziomy tej witaminy. 169)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20668945/
 • Modulacja allelli epsilon 4 genu APOE w niektórych przypadkach tego syndromu może pomóc 170)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20139413/
 • Zahamowanie nadmiernego wytwarzania glutaminianu może przynieść działanie terapeutyczne w tej chorobie 171)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20392956/
 • Suplementacja omega 3 poprawia strukture zaburzonych erytrocytów czy też funkcjonowanie układu oddechowego oraz funkcjonowanie układu autonomicznego czy napięcia mięśniowego. 172)sci-hub.se/10.1515/hsz-2015-0117173)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22183031/174)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30743046/
 • Siarczan cynku poprzez podniesienie statusu czynnika BDNF powinien pomóc w Rettcie 175)sci-hub.se/10.1016/j.mehy.2006.07.006
 • Zahamowanie miR-15a może przywrócić prawidłowe poziomy BDNF w Rettcie i tym samym przywrócić dojrzewanie neuronów. 176)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25639236/
 • Fingolimod (FTY720) zwieksza poziomy BDNF i przeciwdziała śmierci neuronów spowodowanych glutaminianem. 177)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22891354/ 178)sci-hub.se/10.1016/j.pharmthera.2015.06.010
 • Stymulacja mózgowych receptorów serotoninowych 5-HT7R substancją LP-211  przywraca prawidłowe poziomy ochrony antyoksydacyjnej i redukuje dysfunkcje mitochondrialne w tej chorobie 179)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28419872/
 • Vigabatrin to lek który hamuje GABA transaminazę – teoretycznie może pomóc w tym zaburzeniu. Należy uważać jednak na potencjalnie silne skutki uboczne tego leku(zatem niskie dawki zdecydowanie rekomendowane). 180)sci-hub.se/10.1007/s00726-011-0845-y
 • Dzieci te mają średnio 3x wyższy poziom beta endorfin w płynie mózgowo rdzeniowym(takie poziomy mają dzieci z białaczką). Świadczy to o nadmiernie pobudzonym endogennym układzie opioidowym w centralnym układzie nerwowym. 181)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1736165/ Sugeruje się, iż naltrekson (osobiście polecam go w mikro dawkach tj.2-4.5mg dziennie) może w tym przypadku pomóc 182)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1693044/

 

Syndrom Retta a l-karnityna

 • Acetyl l-karnityna pozytywnie wpływa na układ kardiologiczny osób z Rettem i obniża ryzyko nagłej śmierci która się niestety zdarza w tej chorobie. 183)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16235010/ Acetyl L-karnityna niweluje zaburzenia dendryczne hipokampu (jeśli podawana jest od urodzenia). Sugeruje się iż może być to dobra opcja w połączeniu z innymi terapiami. 184)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23227269/
 • Występują niskie poziomy bardzo długo łańcuchowych kwasów łańcuchowych (możliwe że związane jest to z niskim poziomem l-karnityny). Podawanie l-karnityny może pomóc. 185)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10094444/
 • L-karnityna (dawka 50mg/kg/dzień) polepsza sporo funkcji życiowych u osób z Rettem. 186)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8272924/

 

Porządna praca zbiorcza na temat Retta i działania IGF-1. https://sci-hub.se/10.1016/j.neubiorev.2016.01.001

Najbardziej rozbudowana praca przekrojowa na temat amin biogennych w syndromie Retta https://sci-hub.se/10.1007/s10519-009-9303-y

Do przejrzenia na kiedyś:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25721336/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0223523420303469
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23392989/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28621434/

 

 

Post wydał Ci się wartościowy?a może po prostu mnie lubisz ;)?podziel się nim na Facebooku i go udostępnij!

Polub tego bloga na FB, gdzie znajdziesz też dodatkowe newsy, których tutaj nie publikuje https://www.facebook.com/zdrowiebeztajemnic

Obserwuj mnie na instagramie www.instagram.com/premyslaw84

Głosuj i wybieraj kolejne tematy – prawa strona bloga – zakładka „Ankieta”

 

 

Literatura

Literatura
1sci-hub.tw/10.1016/s0960-9822(00)00286-4
2sci-hub.se/10.1016/j.pediatrneurol.2013.05.001
3pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10788742/
4pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10461567/
5ncbi.nlm.nih.gov/28766954/
6pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10400100/
7pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1646255/
8pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9371483/
9pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9403492/
10pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3434732/
11 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30188498/
12pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29544889/
13pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29214702/
14pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28150739/
15pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28138553/
16pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28178201/
17pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28351539/
18pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29595472/
19pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24667344/
20pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24164323/
21pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18434641/
22pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11209528/
23pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11738855/
24pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22473229/
25pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9105966/
26pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1875029/
27pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7607612/
28pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2269405/
29pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2803392/
30pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25614013/
31pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25931020/
32pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7892961/
33pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18032561/
34sci-hub.se/10.4161/epi.2.2.4236
35pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29720131/
36pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29445033/
37pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7566448/
38pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9733288/
39sci-hub.se/10.1038/nrd.2017.181
40pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8783231/
41pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7566464/
42pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10852546/
43pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11738881/
44pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18226448/
45pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18075316/
46pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16996699/
47pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18058624/
48pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12449458/
49pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1658685/
50pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2363959/
51pediatricneurologybriefs.com/articles/10.15844/pedneurbriefs-29-5-5/
52pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22306927/
53sci-hub.se/10.1016/j.ijdevneu.2011.07.003
54pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2913929/
55pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2412119/
56pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21501153/
57pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21276437/
58pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30227938/
59pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29782864/
60pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29534967/
61pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29742391/
62pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28751857/
63pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24613463/
64pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27473171/
65pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23430883/
66pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19414073/
67pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20601296/
68pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26471937/
69pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21068835/
70pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20734096/
71pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22129046/
72pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20732392/
73pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25389532/
74pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10823575/
75pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26344767/
76pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25890884/
77pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25714420/
78pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12046231/
79, 80sci-hub.se/10.1016/j.neuropharm.2013.03.024
81jci.org/articles/view/83192
82pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27881780/
83pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26936821/
84pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26214522/
85journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1934578X20961201
86hindawi.com/journals/bmri/2015/139451/
87pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2344010/
88pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2360701/
89pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30220058/
90pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19012748/
91pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3087185/
92pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19249385/
93pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3087187/
94pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30670340/
95pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3087194/
96pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8133981/
97pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8916158/
98pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8676601/
99pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9804680/
100pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11738848/
101pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9566656/
102pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10082254/
103pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21518346/
104pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24106287/
105pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21637127/
106pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24549116/
107pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28477699/
108pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24918098/
109pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24958891/
110pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28007906/
111pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26925263/
112pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28110691/
113pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23621888/
114pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28063007/
115pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24526821/
116pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24385686/
117pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22399313/
118pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25240461/
119, 144sci-hub.se/10.3389/fncel.2017.00058
120pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21888765/
121pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24351104/
122pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23462290/
123ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5871944/
124pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22934177/
125pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21654506/
126sci-hub.se/10.1100/tsw.2007.4
127pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16613867/
128pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28964591/
129pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17913925/
130holisticnootropics.com/ampakines/
131pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1357572/
132Maezawa and Jin, 2010
133pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16584849/
134pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12939425/
135pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18600331/
136pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11738849/
137pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12610848/
138pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22126533/
139pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26821816/
140sci-hub.se/10.1371/journal.pone.0183026
141sci-hub.se/10.1016/0140-6736(92)92166-d
142pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2168910/
143, 182pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1693044/
145sci-hub.se/10.1038/laban.379
146pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30193160/
147pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29742424/
148sci-hub.se/10.1177/0883073888003001s13
149pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18778693/
150pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18479749/
151sci-hub.se/10.1111/j.1528-1167.2008.01835.x
152pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23027959/
153pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22847207/
154pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22355564/
155pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27363291/
156pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27379379/
157sci-hub.se/10.3390/nu9080815
158pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28270572/
159pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24910619/
160pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24092697/
161pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23705018/
162pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16836782/
163pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25669997/
164pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26683074/
165pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27212420/
166sci-hub.se/10.1038/nrd4417
167pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25147297/
168pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20392952/
169pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20668945/
170pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20139413/
171pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20392956/
172sci-hub.se/10.1515/hsz-2015-0117
173pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22183031/
174pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30743046/
175sci-hub.se/10.1016/j.mehy.2006.07.006
176pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25639236/
177pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22891354/
178sci-hub.se/10.1016/j.pharmthera.2015.06.010
179pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28419872/
180sci-hub.se/10.1007/s00726-011-0845-y
181pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1736165/
183pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16235010/
184pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23227269/
185pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10094444/
186pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8272924/
Podziel się tym artykulem na facebooku:

Jedna odpowiedź na „Syndrom Retta – wszystko co powinieneś wiedzieć o tej chorobie – i o wiele więcej!”

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  
  Płatne konsultacje

  Konsultacje zdrowotne
  rejestracja@zdrowiebeztajemnic.pl

  Ankieta

  Który z ponizszych artykulów chcialbys /chcialabys przeczytac?

  Który z poniższych artykułów chciałbyś /chciałabyś przeczytać?

  View Results

  Loading ... Loading ...

  Archiwum